دیگر محصولات
دیگر محصولات
دیگر محصولات

دیگر محصولات: از دیگر محصولات این گروه صنعتی میتوان به انواع آسیاب ها , خشک کن ها (درایر ها ) و … که عکس های آنها در قسمت مقابل موجود میباشد اشاره کرد .